Jyväskylä KV

tuomari Aneta Sobkowska-Dobierala, Puola / Jyväskylä INT, judge Aneta Sobkowska-Dobierala, Poland

”Lola” Let Me Love You Brdske Zlato NUO ERI 4 / INT EXC 4