Simpele RN

tuomari / judge Reia Leikola-Walden

”Rymy” Golden Katie’s Wild Love AVO EH 3 / OPEN VG 3

”Aatu” Golden Marleen’s Eliot Ness VET ERI 1 SA SERT VSP ja VSP-vet / VET EXC 1 CQ BM-1 CAC BOS and BOS-vet

”Rosa” HeJW-16 Skylock Full Of Promise JUN ERI 2 SA PN4 / JUN EXC 2 CQ BB-4

”Lola” Let Me Love You Brdske Zlato AVO ERI 1 SA PN-3 va-SERT / OPEN EXC 1 CQ BB-3 res-CC