Match Show, Joensuu

”Lili” Storytale Tiger Lily PEN PUN 3 / puppy class 3rd
”Aatu” Golden Marleen’s Eliot Ness AIK PUN 1 BIS 3 / adult class 1st BIS 3