Match show, Joensuu

”Aatu” Golden Marleen’s Eliot Ness veteraaniluokan punaisten 1. BIS2 / veteranclass winner BIS2
”Lili” Storytale Tiger Lily pentuluokan punaisten 2. / puppyclass 2.